Pages Menu
Categories Menu

Posted on 19.01.15 in Featured, Fotografije, Inštituti, Kreativnost, Podjetništvo, Znanstveni dosežki

Priznanje SZF Trombi – Agenciji za promocijo znanosti, kreativnosti in inovativnosti

Priznanje SZF Trombi – Agenciji za promocijo znanosti, kreativnosti in inovativnosti

Trombi – Spletni Agenciji za promocijo znanosti, kreativnosti in inovativnosti, ki uspešno deluje od februarja lani, objavlja pa multimedijske vsebine namenjene predstavitvi najpomembnejših dosežkov na področjih znanosti in tehnike, spodbujanju inovativnosti ter povezovanju gospodarskih podjetij z znanstveno-raziskovalnimi ustanovami, je Slovenska znanstvena fundacija (SZF) na predlog Nacionalnega instituta za biologijo (NIB) podelila prestižno priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za leto 2014. To prestižno priznanje, ki ga SZF podeljuje od leta 2003 dalje, je na slovesni podelitvi v Prešernovi dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani izročil direktorju agencije Aljoši Domijanu direktor SZF dr. Edvard Kobal.

Priznanje SZF Trombi

Projektna skupina Trombe se je z razvojem spletnih vsebin odzvala na opozorila številnih slovenskih znanstvenikov in raziskovalcev, da posvečajo slovenski mediji tematiki znanosti in raziskovanja vse premalo pozornosti. Kot pojasnjujeta direktor agencije Aljoša Domijan in glavna urednica Trombe Ina Petric, so s sodelavci na podlagi vrste pogovorov z vodilnimi predstavniki znanstveno-raziskovalnega, univerzitetnega, gospodarskega in političnega življenja prišli do spoznanja, da je področje znanosti in raziskovanja še posebej v slovenskih spletnih medijih bistveno premalo prisotno.

»Znanstveniki, ki delujejo na področjih temeljne in uporabne znanosti ter strokovnjaki v zagonskih in odcepljenih podjetjih, so bili enotnega mnenja, da se zavedajo moči medijev in da želijo ter potrebujejo medijsko podporo. Da bi zapolnili to vrzel v medijih, smo pred letom dni ustanovili spletno Agencijo za promocijo znanosti, kreativnosti in inovativnosti Tromba, katere vsebine so slovenski in mednarodni javnosti brezplačno dostopne na naslovu www.tromba.si,« sta ob podelitvi priznanja povedala Ina Petric in Aljoša Domijan.

Priznanje SZF Trombi - EKobal ADomijan
Dr. Edvard Kobal in Aljoša Domijan (Foto: Igor Domijan)

V Sloveniji deluje po zadnjih podatkih več kot 20.000 znanstvenikov, raziskovalcev in inovatorjev, več kot 1.400 ljudi pa je zaposlenih v zagonskih podjetjih in približno 1.000 v odcepljenih podjetjih. Tem podjetjem, institutom in znanstveno-razvojnim skupinam agencija Tromba ne glede na njihovo organizacijsko obliko nudi medijsko pomoč pri pripravi različnih medijskih predstavitev. Na spletnem naslovu www.tromba.si objavlja intervjuje, razprave, okrogle mize, recenzije knjig, obvestila in poročila o znanstvenih konferencah in kongresih ter predstavitve novosti na različnih raziskovalnih področjih.

Vsebinska zasnova prispevkov temelji na spoznanjih o pomenu povezovanja znanosti in gospodarstva, pomenu medgeneracijskega prenosa znanja ter pomenu mednarodnega povezovanja za razvoj znanosti in gospodarstva, še posebej pa si prizadeva tudi za enakovredno in uravnoteženo obravnavo vsebin s področij naravoslovja in tehnike ter družboslovja in humanistike.

V enoletnem obdobju svojega delovanja je Tromba pokazala, da lahko mediji pomembno prispevajo k ozaveščanju najširše javnosti o pomenu znanosti in raziskovanja ter ustvarjalnosti in inovativnosti na vseh ravneh in področjih družbenega in gospodarskega življenja.

Dr. Mojca Vizjak Pavšič

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *