Pages Menu
Categories Menu

Posted on 14.12.22 in Featured, Univerze, Video

Prof. dr. Alojz Kodre, FMF, prejemnik Blinčeve nagrade za življenjsko delo

Prof. dr. Alojz Kodre, FMF, prejemnik Blinčeve nagrade za življenjsko delo

Hiter razvoj znanosti, pa tudi vse večja naglica življenja, zahtevata oblikovanje nove veščine, sposobnosti drugačnega razmišljanja o razmerjih med deli in celoto. Napraviti je treba korak od redukcionističnega k integrativnemu pogledu, na pripravljenost za soočanje z izzivi prihodnosti. Takšno sistemsko razmišljanje naj bi dobri profesorji spodbujali pri študentih. Med take profesorje pri generacijah študentov fizike velja tudi prof. dr. Alojz Kodre, fizik, znanstvenik, raziskovalec, univerzitetni učitelj. Na predavanjih je dal študentom potrebno širino, da so se s svojim znanjem lahko spopadali tudi s splošnejšimi problemi, zunaj fizike. To naj bi bila „kognitivna veščina 21. stoletja“, četudi za to definicij, pravi prof. Kodre, še ni slišal.

V znanstvenem polju velja za pionirja pri uvajanju raziskav na področju rentgenske absorpcijske spektroskopije z uporabo sinhrotronske svetlobe pri nas, tako za raziskave v atomski fiziki kot za karakterizacijo atomske in molekularne strukture materialov. Izhodiščno področje njegovega dela je raziskava globokih energijskih vzbuditev v atomu z absorpcijo sinhrotronske (rentgenske) svetlobe. Osrednji cilj predstavljajo analize večelektronskih fotovzbuditev, ko z absorpcijo fotona pride do redkih večdelčnih sprememb v elektronski ovojnici atoma. Te raziskave so ključno prispevale k razumevanju atomskega absorpcijskega ozadja v spektrih drobne strukture absorpcijskih robov, s čimer dosežemo zanesljivejše določanje atomske in molekularne strukture materialov.

Širša javnost pozna prof. Kodreta kot imenitnega prevajalca znanstvenofantastične literature. Njegov prevod Štoparskega vodnika po Galaksiji avtorja Douglasa Adamsa velja za enakovreden izvirniku. V današnjem besedišču bi ga lahko označili za influencerja, ki podaja znanost na razne neobremenjujoče, zabavne in privlačne načine. Predvsem pri mladih je poznavanje Štoparskega vodnika doseglo kultno raven. Prevedel je tudi številna poljudna besedila s področja moderne fizike in znanosti nasploh, bil je gost omizij in intervjujev o pomenu znanosti v družbi, s čimer je pomembno prispeval k popularizaciji fizike.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *