Pages Menu
Categories Menu

Posted on 21.07.16 in Featured, Galerije, Inštituti, Video

Prof. dr. Dragan Mihailović, IJS, FMF UL: Kvantne tehnologije – nov razvoj

Prof. dr. Dragan Mihailović, IJS, FMF UL: Kvantne tehnologije – nov razvoj

Skupina raziskovalcev Instituta Jožef Stefan (IJS) z Odseka za kompleksne snovi, ki ga vodi prof. dr. Dragan Mihailović, kvantni fizik in eden naših najvidnejših znanstvenikov, je v mednarodno priznani reviji Nature Communications objavila dvojno odktitje: novo vrsto spominskega elementa in rekordno hitrost, kar je slovenskim raziskovalcem uspelo kot prvim na svetu. V eksperimentalnem delu pa so ključno vlogo imeli raziskovalci dr. Igor Vaskivskyi, Ian Mihailović in Damjan Svetin. Odkritje odpira pot do novih uporabnih rekordno hitrih spominov za nizkotemperaturne računalnike. Do zdaj so se namreč raziskovalci srečevali s problemoma premajhne hitrosti spominskih elementov in s prevelikim gretjem superračunalnikov. Kot pojasnjuje prof. Mihailović, temelji objava na predhodnem odkritju optičnega pojava skritega kvantnega stanja, ki ga je prav ta skupina opravila že pred dvema letoma in objavila v prav tako ugledni reviji Science. Težo omenjenemu odkritju daje tudi dejstvo, da je ameriška vlada razpisala prioritetni raziskovalni program, ki temelji na tem odkritju in je navedeno kot prva referenca. Delo skupine je sicer usmerjeno v raziskave neravnovesnih pojavov v kvantnih sistemih in se prepletajo z iskanjem novih materialov s posebnimi lastnostmi, še posebej superprevodniki in elektronsko urejenimi kristali. Eksperimentalne raziskave pa so vedno bolj povezane s kvantnim računalništvom.

sf_cond

Ko je govor o kvantnih tehnologijah, prof. Mihailović poudarja, da bodo le-te pomenile novo revolucijo v razvoju, zato so države, ki se tega zavedajo, začele močno podirati raziskovalne projekte, čemur so se pridružila tudi velika svetovna podjetja. Kvantna tehnologija je sicer še v povojih, vendar je razvoj nagel in obeta tudi velike komercialne učinke. Različna gospodarska področja bodo uporabljala kvantne tehnologije, da ne omenjamo npr. enkripcije v računalništvu, kjer bo možno s kvantnim računalnikom izjemno hitro razbijati razna gesla. In ko bo tak algoritem narejen in bo sposoben razbijanja kode, ne bo več varen noben sistem. Se zato zavedamo, kako bo svet spremenjen? In vlade, ki poslušajo stroko, se tega zavedajo. Ravno zato je pomembno, da bi bila tudi tudi Slovenija podpornica Quantum Manifesta, ki opisuje pomen novih tehnologij in naznanjajo novo kvantno revolucijo. Manifest je bil sprejet v maju v Amsterdamu na srečanju več tisoč predstavnikov politike, vrhunskih svetovnih podjetij in znanstvenikov na pobudo Nizozemske, tokratne predsedujoče EU.

Prof. Mihailović, je ob koncu intervjuja tudi sporočil, da je MIZŠ le poslalo pismo o nameri, da se Slovenija pridruži projektu QuantERA; a New Era of Technology. Gre za milijardo evrov vreden program raziskav na področju kvantnih tehnologij, ki ga je skupaj z Evropsko komisijo napovedala trenutno predsedujoča EU Nizozemska. Slovenija se je zavezala, da bo v razpisu, če bo projekt potrjen s strani Evropske komisije, sodelovala s 300.000 evri. Za kordinatorko je predvidena Sylwija Kostki iz Poljske, nadrobnejši vpogled v potek dogajanja pa je viden na spletni strani: http://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2016/02/07-KOSTKA-S.-QuantERA-Presentation-BoF-30.06.16.pdf

Predstavitev je nastala na sestanku v Bruslju 30.6., zato Slovenija še ni navedena kot sodelujoča država.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *