Pages Menu
Categories Menu

Posted on 14.10.16 in Featured, Galerije, Univerze, Video

Prof. dr. Ivan Svetlik, rektor UL: Slovenščina na univerzi nikakor ne bo ogrožena

Prof. dr. Ivan Svetlik, rektor UL: Slovenščina na univerzi nikakor ne bo ogrožena

Že nekaj mesecev traja razprava tako v strokovnih kot laičnih javnostih o ogroženosti slovenskega jezika ob predlogu novele zakona o visokem šolstvu, ki v svojem osmem členu navaja možnost poučevanja v tujem jeziku. Burni odzivi na omenjeni predlog se še kar vrstijo. Oglašajo se akademiki, gospodarstveniki, kulturniki, civilna družba in mnogi posamezniki s svojimi mnenji.

Značilnost razhajanj v razpravah pa se kaže zlasti med humanisti ter naravoslovci in tehniki, ko gre za ožje strokovno polje. Slednji poudarjajo, da je njihovo delo, njihovo raziskovanje del svetovnega komuniciranja in zaprtost v zgolj slovenske meje, bi jih kaj hitro izbrisalo iz polja mednarodne znanosti. Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik, pa poudarja, da je skrb za uporabo slovenščine skupna skrb akademske skupnosti. Vendar obstoj te skupnosti ni mogoč brez uporabe jezika, ki je v znanosti “lingua franca”. Gre namreč za uporabo angleškega jezika v znanstvenih objavah in v znanstveni terminologiji. In s tem se ne zmanjšuje pomen uporabe slovenskega jezika na nobenem nivoju. Ker pa se univerza skladno z razvojem odpira navzven, se internacionalizira, prihaja do izmenjave tako študentov kot profesorjev. In ker nekaj tujih študentov prihaja na študij v Sloveniujo za kratek čas, je potrebno dopustiti tudi uporabo tujih jezikov na visokih šolah. Pri tem Slovenija ni izjema, tako delujejo tudi druge univerze po svetu. Sicer pa izvaja Univerza v Ljubljani vrsto programov, usmerjenih na razvoj jezika. Odprla je kar 57 lektoratov slovenskega jezika po svetu, kar tudi kaže naravnanost odpiranja in sodelovanja navzven. Na univerzi prav tako potekajo  tečaji slovenščine, ki se je vsako leto udeleži vsaj 400 slušateljev. Pripravljalni modu pa vključuje učenje sloveščine in seznanjanje s slovensko kulturo, da bi se tuji študenti lažje vključili v predavanja v slovenskem jeziku. Univerza se še kako zaveda odgovornosti do slovenskega jezika in kulture, predlagana novela pa zgolj odpira možnost prožnejše uporabe tujega jezika, poudarja rektor.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *