Pages Menu
Categories Menu

Posted on 23.02.16 in Featured, Galerije, Univerze, Video

Prof. dr. Martin Čopič, FMF, UL: Ni dobrega profesorja brez raziskovalnega dela

Prof. dr. Martin Čopič, FMF, UL: Ni dobrega profesorja brez raziskovalnega dela

Poučevanje na univerzi je vedno tesno povezano z raziskovalnim delom. Le tako lahko pedagog prenaša novo zanje na nove generacije in hkrati ustvarja privlačnost iskanja novega znanja, omogoča vpogled v način in metode raziskovanja, povezovanja s sorodnimi disciplinami in utrjuje pomen znanja in znanosti v globalnem obsegu. Če tega ni, pedagoško delo stagnira, ostaja ujeto v ozke lokalne okvire in mladim ne odpira horizonta. Tak pogled dosledno zagovarja prof. dr. Martin Čopič, prorektor Univerze v Ljubljani in profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko. Kot fizik se je izpopolnjeval na City Collegeu of New York, kot gostujoči raziskovalec pa je bil na University of Colorado in University of Cambridge. Raziskovalno se prof. Čopič ukvarja s področjem fizike tekočih kristalov in druge mehke snovi in je avtor ali soavtor okoli 130 člankov v mednarodnih znanstvenih revijah. Bil je tudi dekan Fakultete za matematiko in fiziko, član in tajnik Mednarodnega združenja za tekoče kristale ter član uredniškega odbora Liquid Crystals.

Nadvse pomembna, tudi za nadaljnje raziskovanje, je bila ugotovitev raziskovalne skupine prof. Čopiča, kjer so raziskovalci poročali o feromagnetnem stanju mešanice magnetnih nanodelcev v nematičnem tekočem kristalu. Možnost, da tak tekoči magnet obstaja, je predlagal že Nobelov nagrajenec Pierre de Gennes pred 43 leti, vendar ga kljub mnogim poskusom raziskovalci doslej niso našli. Pri tem uspehu je treba posebej poudariti, da je v celoti rezultat dela slovenskih raziskovalcev. Dosežek je objavila tudi revija Nature z naslovom “Ferromagnetism in suspensions of magnetic platelets in liquid crystal“.

Dosežek je omogočilo sodelovanje kemikov, ki so sintetizirali magnetne nanodelce posebne oblike, in fizikov, ki so razvili tehniko priprave stabilne mešanice teh delcev s tekočim kristalom in dokazali njene magnetne lastnosti. S tem so dobili magnetni tekoči kristal, kar odpira možnosti novih uporab, na primer optičnih naprav, ki jih krmilimo namesto z zunanjo električno napetostjo s šibkimi magnetnimi polji.

S sodelavci je prof. Čopič prejel tudi nagrado sklada Borisa Kidriča, je pa tudi nosilec Zoisovega priznanja, ki se podeljuje za področje dosežkov v znanosti. Senat Univerze v Ljubljani ga je na predlog rektorja prof. dr. Ivana Svetlika imenoval za prorektorja v mandatnem obdobju 2013–2017.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *