Pages Menu
Categories Menu

Posted on 7.07.23 in Univerze

Prof. dr. Tomaž Prosen pridobil že drugi prestižni projekt ERC AgG

Prof. dr. Tomaž Prosen pridobil že drugi prestižni projekt ERC AgG

Matematični fizik prof. dr. Tomaž Prosen s Fakultete za matematiko in fiziko (FMF) Univerze v Ljubljani, je kot prvi v Sloveniji pridobil že drugi prestižni projekt Evropskega raziskovalnega sveta – ERC AdG.

Podeljen projekt ERC AdG (ERC Advanced Grant – namenjen uveljavljenim raziskovalcem) je nedvomno najprestižnejši znanstveni projekt, ki ga lahko dobi individualni raziskovalec. Za prof. dr. Tomaža Prosena pa je to že drugi tak projekt, tokrat z naslovom QUEST (Quantum Ergodicity: Stability and Transitions). Poleg vrhunskega uspeha v svetovnem merilu za raziskovalca, gre tudi za izjemen dosežek Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani – predvsem za njeno izjemno kakovostno raziskovalno okolje, ki ga nudi raziskovalcem in njihovim skupinam.

Europen Reserch Council – ERC vsako leto izbere in financira najbolj kreativne raziskovalce in raziskovalke ne glede na njihovo nacionalnost ali starost, da izvajajo svoje projekte v Evropi. Ponuja štiri dolgoročne in finančno bogate sheme raziskovalnih projektov, med njimi je tudi ERC projekt za uveljavljene raziskovalce (Advanced Grant).  Prof. dr. Tomaž Prosen, ki je s svojo skupino eden redkih, ki je uspel to financiranje pridobiti že drugič, je ob tem uspehu razložil vsebino aktualnega projekta: “V ERC projektu QUEST (angl. Quantum Ergodicity: Stability and Transitions) bomo raziskovali robustnost kvantnega kaosa in kvantne ergodičnosti na zunanje motnje. Gre za osnovne raziskave na področju matematične statistične fizike. Ergodičnost je ena od ključnih značilnosti tipičnih sistemov z mnogo sestavnimi deli – t.i. mnogodelčnih sistemov, ki pa jo je matematično izredno težko dokazati. V naši skupini smo v zadnjih letih identificirali eno takšno točno rešljivo paradigmo, ki ji pravimo dvojno unitarni sistemi, in kjer lahko dokažemo eksponentno hitro relaksacijo v termodinamsko ravnovesje.” Študij dvojno unitarnih sistemov je zadnja 2-3 leta postal zelo aktualen, saj ti sistemi med drugim ponujajo idealno platformo za testiranje kvantnih računalnikov. Ker gre za specialen razred dinamičnih sistemov, je ključno vprašanje, kako robustni so analitični mehanizmi ergodičnosti na zunanje motnje, ki pokvarijo strukturo in idealno rešljivost sistema. Ključna hipoteza projekta QUEST je, da morajo biti dvojno unitarni sistemi robustni na zunanje motnje. Prof. dr. Tomaž Prosen v nadaljevanju pojasnjuje: “Intuitivno se naslanjamo na matematično analogijo iz teorije klasičnega kaosa, ki ji pravijo strukturna stabilnost. Če uspemo vsaj delno dokazati naše hipoteze, se takoj ponuja kup zanimivih aplikacij od teorije kondenzirane snovi in kvantne informatike pa do kvantne teorije polja in holografije oz. teorije kvantne gravitacije,” njegova prva naloga pa bo oblikovanje udarne raziskovalne skupine. Višina pridobljenih sredstev je 2, 167, 000 EUR.

Foto: FMF UL

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *