Pages Menu
Categories Menu

Posted on 1.03.23 in Inštituti, Univerze

Razvoj slovenščine v digitalnem okolju

Razvoj slovenščine v digitalnem okolju

Univerza v Ljubljani (UL), koordinatorica projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju (RSDO), pripravlja  predstavitev ob zaključku projekta v ponedeljek, 6. marca 2023, ob 12. uri v Zbornični dvorani UL.   Projekt bosta bosta v širši pomen umestila   prof. dr. Gregor Majdič, rektor, in Lenart J. Kučić, svetovalec ministrice za kulturo za medije. Dr. Simon Krek, vodja projekta RSDO,  predstavil novo razvite tehnologije, kot so strojni prevajalnik za jezikovni par slovenščina-angleščina, razpoznavalnik govora za slovenščino, aplikacije s področja semantičnih tehnologij, npr. orodja za povzemanje, razpoznavanje pomenov besed in odgovarjanje na vprašanja, slovenski terminološki portal, nadgrajene jezikovne vire za podporo jezikovnim tehnologijam in številne druge projektne rezultate.

»Slovenščina je manj razširjen jezik in je v svetu porajajočih se jezikovnih tehnologij tako rekoč »akcidenca«; na točkah, kjer korporativnega interesa ne bo, tudi tehnologij ne bo,« ugotavlja prof. dr. Krek. Dotaknil pa se bo aktualnih tem:

Kako vemo, ali je neko besedilo generiral stroj ali ga je napisal človek?

Ali je pomembno, da so besedila v slovenskem jeziku napisana zgolj zato, da jih »preberejo« veliki jezikovni modeli?

Ali nam bo jezikovni standard določala umetna inteligenca ne glede na želje pravopiscev in pišočih?

Ali bodo jezikovni modeli standardnega jezika slovenski, evropski ali korporativni severnoameriški?

 Projekt, vreden 4 milijone evrov, sta financirala Ministrstvo za kulturo in Evropski sklad za regionalni razvoj. Konzorcij projekta sestavlja dvanajst ustanov, med katerimi so največje izobraževalne in raziskovalne organizacije v Sloveniji – tri univerze (poleg UL še Univerza v Mariboru in Univerza v Novi Gorici) in tri javne raziskovalne organizacije (Institut Jožef Stefan, Znanstvenoraziskovalni center SAZU in Inštitut za novejšo zgodovino) – ter šest podjetij (Alpineon, d.o.o., Amebis, d.o.o., Aikwit d.o.o., Vitasis, d.o.o., Slovenska tiskovna agencija d.o.o. in Pošta Slovenije d.o.o.).

 Rezultati projekta so dostopni na spletni strani: slovenščina.eu.

 Spremljanje dogodka v živo na tej povezavi.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *