Pages Menu
Categories Menu

Posted on 27.09.22 in Featured, Podjetništvo, Start Up, Video

Regionalne politike in socialno podjetništvo

Regionalne politike in socialno podjetništvo

Inkubator Sežana, ki je vključen v program LIAISE – Linking Incubation Actors for Inclusive and Social Entrepreneurship, katerega cilj je izzvati spremembo paradigme v evropskem inkubacijskem ekosistemu v smeri bolj vključujočega in vplivnega pristopa k inovativnemu podjetništvu, je pripravil delavnico o regionalnih politikah, kar naj bi okrepilo vlogo podjetniških podpornih organizacij kot katalizatorjev ekosistema za socialne in ranljive podjetnike.

Socialno podjetništvo je namreč oblika podjetništva, ki s svojimi proizvodi in storitvami odgovarja na težave v družbi in ustvarja družbeno korist. Socialna podjetja tako s svojim delovanjem pripomorejo k inovativnemu reševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih družbenih problemov ter zagotavljajo delovna mesta in socialno vključenost ranljivih skupin.

In v vseh oblikah podjetništva, tudi socialnem, je Inkubator Sežana izjemno uspešen, najbolj propulziven v regiji z ambicijo razvoja tehnološkega parka in pospeševalnika za podporo zagonskim podjetjem z visoko dodano vrednostjo. Hkrati je tudi center odličnosti na poodročju izobraževanja in raziskav. Danes sodi med najbolj propulzivne in poslovno uspešne dejavnike inovativnega podjetniškega podpornega okolja v Sloveniji. Preko članstva EBN European Busniss and Innovation Centre network in pridobitvijo certifikata EU BIC ter vključevanjem v mednarodne projekte, gradi uspehe tudi v mednarodnem okolju.

Svojo uspešnost je Inkubator gradil kar 30 let, poudarja direktor Dorjan Maršič in prav to obletnico so zaznamovali z organizacijo podjetniške šole “Naj ideja postane start-up za začetnike, z izvedbo akademije Scale-up-Academy, namenjene podpori start-upov v prodoru na tudje trge. In tudi  z največjim tehnološkim maratonom na svetu NASA International Sapace APPS Challenge. Izkušnje treh desetletij so sodelavce obogatile z novimi znanji, videnjem novega razvoja  družbenih  socioekonomskih razmer , zato nova strategija dela v Inkubatorju temelji na dveh stebrih, podjetništvu in izobraževanju.

V tokratni delavnici je bila posebna pozornost namenjena socialnemu podjetništvu. Smisel in delovanje tega je imenitno predstavil Jan Peloza, Impact Hub Ljubljana. Nadrobneje je pojasnil pomen, delovanje in družbene učinke socialnega podjetništva. Ko je predstavil pregled slovenskega ekosistema, ne gre prezreti ugotovitev, da obstaja kljub prizadevanjem razlika med vzhodnim in zahodnim delom države. Socialno podjetništvo pa je še vedno fragmentirano področje, zanj zmanjkuje podpore pa tudi ekspertov, ki bi se ukvarjali z njim manjka. Tako da se v Sloveniji na nek način dogaja socialne ekonomija v senci.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *