Pages Menu
Categories Menu

Posted on 14.09.23 in Inštituti

Slovenija in Zda podpisali izjavo o nameri glede sodelovanja na področju civilne jedrske energije

Slovenija in Zda podpisali izjavo o nameri glede sodelovanja na področju civilne jedrske energije

Institut »Jožef Stefan« in Ministrstvo za energijo Združenih držav Amerike sta  v uvod konference Slovenskega jedrskega društva NENE 2023 podpisala Izjavo o nameri, katere glavni namen je tehnološko sodelovanje in izmenjava informacij za področje civilne jedrske energije. Glavni cilj tega podpisa je podpirati in spodbujati dvostranske in večstranske znanstvene raziskovalno-razvojne dejavnosti v zvezi s civilno jedrsko energijo, zlasti skupne raziskovalno-razvojne projekte med raziskovalnimi ustanovami Združenih držav Amerike in Republike Slovenije.

 Izjava o nameri utrjuje skupne želje obeh strani po nadaljevanju sodelovanja pri izvajanju raziskav in razvoja (R&R) na področju tehnologij, povezanih z jedrsko energijo in jedrskim gorivnim ciklom za miroljubne namene.

Sodelovanje lahko vključuje: izmenjavo javno dostopnih znanstvenih in tehničnih informacij, skupne seminarje, delavnice, simpozije in druga znanstvena srečanja, katerih namen je opredeliti najbolj obetavna področja raziskav in razvoja v obeh državah, posebne projekte dvostranskega sodelovanja na področju raziskav, razvoja in inovacij v okviru programa ter organizacijo študijskih izmenjav, izobraževalnih aktivnosti, delavnic ali pripravništev za strokovnjake obeh udeleženk.

Po besedah direktorja Instituta »Jožef Stefan« prof. dr. Boštjana Zalarja bodo prednosti podpisanega sodelovanje predvsem priložnost okrepiti že sedaj dobro sodelovanje z vrhunskimi jedrskimi raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami v ZDA. G. Sean Tyson, višji svetovalec Urada za jedrsko energijo, je z veseljem podpisal izjavo o nameri v imenu Ministrstva za energijo Združenih držav Amerike. Navedel je aktiven prispevek Slovenije v mednarodni jedrski skupnosti in opozoril, da bo ta izjava olajšala dolgoletno sodelovanje ministrstva s slovensko jedrsko skupnostjo. G. Tyson je tudi pripomnil, da bi tesnejši odnos med ameriškim ministrstvom in Institutom »Jožef Stefan« dopolnil tudi druge pobude ZDA v regiji, vključno s Centrom za usposabljanje za čisto energijo v Varšavi na Poljskem, ki bo v prihodnosti služil kot regionalni vir za države pri raziskovanju možnosti za uporabo jedrske tehnologije z drugimi tehnologijami čiste energije za boj proti podnebnim spremembam.

Podpisu izjave sta prisostvovala tudi veleposlanica ZDA v Sloveniji Jamie L. Harpootlian in minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *