Pages Menu
Categories Menu

Posted on 11.05.23 in Inštituti, Univerze

Slovenija postala članica konzorcija Instruct-ERIC

Slovenija postala članica konzorcija Instruct-ERIC

Slovenija je postala članica konzorcija Instruct-ERIC, vseevropske raziskovalne infrastrukture na področju strukturne biologije. Nosilec slovenskega članstva je Kemijski inštitut.

Poleg Slovenije se je konzorciju pridružila še Grčija, skupno število držav in organizacij članic Instruct-ERIC se je tako povzpelo na 16.

Po odobritvi Sveta Instruct so raziskovalci iz Slovenije in Grčije zdaj člani družine Instruct in lahko sodelujejo pri celotnem portfelju storitev Instruct, vključno s celotnim tehnološkim katalogom, pripravništvi, programi usposabljanja ter financiranjem raziskav in razvoja.

Slovenija je za članstvo zaprosila neposredno, Grčija pa je imela pred tem že status opazovalke. Obe državi sta zdaj del mednarodne porazdeljene raziskovalne infrastrukture in se pridružujeta Belgiji, Češki, EMBL, Finski, Franciji, Izraelu, Italiji, Latviji, Litvi, Nizozemski, Portugalski, Slovaški, Španiji in Združenemu kraljestvu.

Prof. dr. Harald Schwalbe, direktor konzorcija Instruct-ERIC, je dejal: “Ti članstvi sta pomemben korak naprej pri širjenju naše porazdeljene infrastrukture na področju integrirane strukturne biologije v srednjo in jugovzhodno Evropo. Glede na velike izzive evropske družbe bo širitev naše skupnosti povečala evropsko kohezijo in konkurenčnost. Nedavni primeri dokazujejo vpliv integrirane strukturne biologije na evropske inovacije.”

Grčija in Slovenija imata dolgo zgodovino strokovnega znanja na področju strukturne biologije. Izkušnje, ki jih lahko prineseta v konzorcij, in inovacije, ki jih lahko prineseta v 11 centrov Instruct v okviru dostopnih obiskov, bodo imele globoke učinke na skupnost strukturne biologije.

Izr. prof. dr. Marjetka Podobnik, vodja Odseka za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo na Kemijskem inštitutu, ki je koordinatorka slovenskega članstva: “Slovenski znanstveniki smo zelo zadovoljni in kot aktivni člani odlične skupnosti Instruct-ERIC si bomo še naprej prizadevali za visoko kakovostne raziskave, ki naslavljajo velike izzive našega časa.”

Dr. Dimosthenis Sarigiannis, direktor in predsednik Nacionalne grške raziskovalne fundacije, Grčije:  Načrtujemo, da bo Grčija prek NHRF postala regionalno središče za strukturno biologijo, da bo nadalje razvijala skupnost z dostopom do centrov Instruct ter da bo gradila sinergije z nacionalnimi in evropskimi RI, kar bo prispevalo k utrjevanju ekosistema evropskih raziskovalnih infrastruktur.”

Instruct-ERIC je vseevropska raziskovalna infrastruktura na področju strukturne biologije, ki vsem evropskim raziskovalcem omogoča uporabo vrhunskih tehnologij in metod. Instruct – ERIC sestavlja 16 držav članic: Belgija, Češka, EMBL, Finska, Francija, Izrael, Italija, Latvija, Litva, Nizozemska, Portugalska, Slovaška, Španija in Združeno kraljestvo ter novi članici Grčija in Slovenija. Njihov cilj je spodbujati inovacije v biomedicinski znanosti in delovanja na negospodarski osnovi v okviru uredbe ERIC.

Instruct-ERIC zagotavlja odprt dostop do najsodobnejše strukturne biologije in podpira raziskave, ki uporabljajo integrirane pristope in tehnologije. Strukturna biologija je eden ključnih okvirov, na podlagi katerih razlagamo molekularne in celične funkcije. Strukturna biologija je trenutno sredi revolucije, ki jo je omogočil pomemben napredek v orodjih (neposredni detektorji elektronov v EM, napredek v sinhrotronskih virih in detektorjih, XFEL, NMR z ultra visokim poljem, kriosvetlobna mikroskopija superresolucije)

Infrastruktura Instruct-ERIC je podprta predvsem s sredstvi držav članic, ki zagotavljajo dolgoročno podlago za Instruct. Vsak član plačuje letno naročnino za Instruct-ERIC. Naročnine so stopnjevane glede na število znanstvenikov, ki jih država zastopa, v zameno pa ima država popoln dostop do obiskov laboratorijev, usposabljanja, financiranja raziskav in razvoja ter pripravništev.

Strukturna biologija znanstveno področje, ki se ukvarja z določevanjem, analizo in interpretacijo tri-dimenzionalnih zgradb bioloških molekul pri visoki (atomski) ločljivosti. Področje vsebuje tehnološke pristope na najvišji možni ravni, ki se nenehno razvijajo in nadgrajujejo. Osnovne metode, ki omogočajo analizo molekul pri atomski ločljivosti so X-žarkovna kristalografija, krio-presevna elektronska mikroskopija (krio-EM) in jedrska magnetna resonanca (NMR). Kombinacija teh treh s pristopi biofizike, bioinformatike, biokemije, računske kemije, celične biologije, sintezne biologije, inženirstva ter umetne inteligence imenujemo integrirana strukturna biologija. Le-ta omogoča, da poznavanje zgradb izoliranih molekul in njihovih kompleksov, prenesemo v kontekst naravnega okolja (npr. celice) ali pa v umetno okolje (npr. hibridni materiali). To pa izjemno prispeva k razumevanje delovanja organizmov v normalnem in bolezenskem stanju, kar pogojuje razvoj zdravil, vakcin, ter biotehnološko uporabo teh molekul.

 

Spletna stran Instruct-ERIC: https://instruct-eric.org/

 

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *