Pages Menu
Categories Menu

Posted on 8.06.24 in Inštituti

Spektroskopija kvantnih spinskih tekočin

Spektroskopija kvantnih spinskih tekočin

Institut “Jožef Stefan” (IJS) vabi v sredo, 12. junija 2024, ob 13. uri na predavanje  izr. prof. dr. Andreja Zorka na temo  Spektroskopija kvantnih spinkih tekočin

Znanost o kvantnih materialih je v zadnjem desetletju v izrazitem porastu. Vodilo tega razvoja je po eni strani odkrivanje povsem novih kvantnih stanj in pojavov, po drugi strani pa njihova mogoča uporabnost v kvantnih tehnologijah, ki izvira iz edinstvenih lastnosti teh materialov. V svojem predavanju se bo osredotočil na nenavadno magnetno stanje, poznano kot kvantna spinska tekočina. Do tega stanja lahko pride le v določenih magnetnih sistemih in je zanimivo z obeh zgoraj navedenih zornih kotov. Zaradi zapletene narave pa je to stanje eksperimentalno zelo težko dokazati in raziskati. Predstavil bo eksperimentalne tehnike, ki so se izkazale kot najprimernejše za to nalogo in jih uspešno uporabljamo v raziskavah. Osvetlil bo tudi nekaj ključnih odkritij s tega področja, do katerih so s sodelavci prišli v zadnjih letih.

Andrej Zorko je znanstveni svetnik na Institutu »Jožef Stefan« in izredni profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *