Pages Menu
Categories Menu

Posted on 23.03.23 in Univerze

Sprememba financiranja novogradnje Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

Sprememba financiranja novogradnje Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

Izhodišča za prilagoditev Načrta za okrevanje in odpornost, sprejetih na seji vlade 16. 3. 2023,  navajajo tudi sklep v celoti izločitev, zaradi znižanja alokacije nepovratnih sredstev,  projekta novogradnje Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in vzpostavitev Nacionalnega inštituta za hrano.

 Na Univerzi v Ljubljani poudarjajo, da je novogradnja Medicinske fakultete UL vitalnega pomena za  državo in zdravstveni sistem, saj bodo novi prostori omogočili povečanje vpisnih mest na študijski program medicina, kar je nujno zaradi perečega pomanjkanja zdravnikov v Sloveniji. Zato vztrajajo, da ostane ta investicija prioritetna in da vlada zagotovi ustrezno financiranje. Pogodba za sofinanciranje Kampusa Vrazov trg Medicinska fakulteta UL v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, je bila podpisana že novembra lani, vse poteka v skladu s predvideno časovnico, rušitvena dela na lokaciji so skoraj že končana.

 Sistemsko pomembna je tudi vzpostavitev Nacionalnega inštituta za hrano kot osrednjega stebra inovacijskega ekosistema v verigah preskrbe s hrano, ki bi povezal ključne slovenske partnerje na področju prehrane in s tem zagotovil strateško upravljanje na tem področju. V skladu z načrtom NOO je bila za ta projekt pridobljena vsa potrebna dokumentacija, sklenjen pa je bil že dogovor med vsemi partnerji, ki bi v tem projektu sodelovali.

 Na Univerzi si prizadevajo, da bi odgovorili na aktualne družbene izzive in s svojimi potenciali spodbudili razvojni preboj Slovenije. Ključni cilj je kvalitetno izobraževanje mladih za vrhunsko usposobljene strokovnjake, ki jih potrebujemo. Investicije v novo infrastrukturo z dragocenim prispevkom iz evropskih sredstev v okviru NOO in tudi pristojnega ministrstva, bodo zagotovile vsekakor boljše prostorske pogoje za študij in raziskovanje na  fakultetah.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *