Pages Menu
Categories Menu

Posted on 1.11.23 in Univerze

Univerza v Ljubljani z novostjo v visokošolskem prostoru – doktorat umetnosti

Univerza v Ljubljani z novostjo v visokošolskem prostoru – doktorat umetnosti

Na Univerzi v Ljubljani (UL) so po več kot desetih letih prizadevanj pridobili akreditacijo študijskega programa tretje stopnje Umetnost. Doktorat umetnosti je novost, pripravljen po zgledu umetniških akademij v mednarodnem prostoru, na način, ki upošteva značilnosti in družbenozgodovinske posebnosti slovenskega kulturnega prostora. Z akreditacijo študijskega programa tretje stopnje Umetnost se Univerza v Ljubljani – in z njo Slovenija – postavlja na zemljevid držav, ki umetniškemu raziskovanju omogoča enakopravni razvoj in enakovredno obravnavo z vsemi ostalimi predhodno akreditiranimi znanstvenimi doktorskimi študijskimi programi. Tudi v prihodnje si bo vseh šest članic Univerze v Ljubljani, izvajalk doktorskega programa Umetnost, aktivno prizadevalo za odpiranje prostorov umetniško raziskovalnega delovanja.
Doktorat umetnosti predstavlja kvalitativno nadgradnjo prve in druge bolonjske stopnje izobraževanja na področju umetnosti in je enakovreden tretjestopenjskemu izobraževanju na področju znanosti. S področjem znanosti ga povezuje stopnja sistematičnosti, zahtevnosti in ustvarjalnosti, od njega pa ga ločijo vsebinski, metodološki, edukativni in evalvacijski vidiki študija. Štiriletni program, ki ga bodo izvajale vse tri umetniške akademije Univerze v Ljubljani – Akademija za likovno umetnost in oblikovanje UL (UL ALUO), Akademija za glasbo UL (UL AG), Akademija za gledališče, radio, film in televizijo UL (UL AGRFT) v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo UL (UL FA), Biotehniško fakulteto UL (UL BF) in Naravoslovnotehniško fakulteto UL (UL NTF), bo omogočal izobraževanje na desetih umetniških področjih: likovna umetnost, oblikovanje, glasba, gledališče, radio, film, televizija, krajinska arhitektura, arhitektura in oblikovanje tekstilij in oblačil, in pridobitev novega, umetniškega naslova doktor/doktorica umetnosti.
V našem kulturnem in univerzitetnem prostoru se z akreditacijo tega programa obeta pomembna dopolnitev, saj odpira možnost tretjestopenjskega izobraževanja na področju umetnosti tudi v Sloveniji.  Na predlog UL se je začel postopek sprememb Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih, katerega rezultat je bil leta 2022 sprejet nov Zakon o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih, ki ureja tudi način tvorjenja umetniških naslovov po študijskih programih tretje stopnje. Še pred tem pa je bila leta 2016 z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu omogočena tudi možnost pridobitve doktorata na področju umetnosti.

 Prvi vpis v doktorski študijski program Umetnost načrtujejo že v študijskem letu 2024/2025.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *