Pages Menu
Categories Menu

Posted on 25.09.23 in Inštituti, Univerze

VESOLJE – ZEMLJA – LJUDJE

VESOLJE – ZEMLJA – LJUDJE

Slovenska znanstvena fundacija (SZF) in Univerza na Primorskem kot partnerica pri organizaciji, pripravljata v okviru 29. slovenskega festivala znanosti, še nekaj izstopajočaih dogodkov:

Torek, 26. september 2023, 10:00 – 11:00

Predavalnica 1, FKKT UL, večna pot 113, Ljubljana

ZNANSTVENA KAVARNA S PROF. DR. ROMANOM JERALO, KEMIJSKI INŠTITUT, LJUBLJANA

Priložnosti in izzivi sintezne biologije v znanosti in družbi

Znanost je na področju ved o življenju v zadnjem desetletju dosegla izjemne preboje, z odkritjem številnih tehnologij, ki omogočajo razumevanje pa tudi spreminjanje delovanja celic in organizmov. Na številnih področjih omenjen napredek znanosti predstavlja izjemne priložnosti, tako da pripravo rastlin, ki bodo imele zelo koristne lastnosti, kot je npr. odpornost na sušo, za uvedbo principov krožnega gospodarstva v industrijo, z naslonitvijo na principe kot jih poznamo iz biosfere pa tudi z uporabo strojnega učenja za napovedovanje in načrtovanje proteinov kot osnovnih gradnikov vseh živih sistemov. Zelo pomembni preboji in obeti so na področju medicine, kjer lahko spreminjamo celice tako da dobimo bolj učinkovita zdravila in lahko neposredno odpravljamo vzroke bolezni. Ob priložnostih se porajajo tudi izzivi, na katere bomo morali odgovoriti kot skupnost. Ali smemo, ali pa je celo naša dolžnost da omogočimo izkoreninjenje nekaterih bolezni, kako zagotoviti dostopnost do terapij, ki so sicer personalizirane in zelo učinkovite vendar zelo drage ?

Na dogodku bomo predstavili omenjene vsebine in znanstvene preboje in nato v dialogu s sodelujočimi razpravljali o nekaterih etičnih izzivih in kako jih naslavljati tudi preko promocije znanosti.

Sreda, 27. september 2023, 11:00 – 12:00

Predavalnica 1, FKKT UL, Večna pot 113, Ljubljana

PREDAVANJE:

Življenje, družba, stroji

Prof. dr. Marija Strojnik, optična in astrofizičarka, delovala v akademskih krogih ZDA in Mehike, sedaj zaslužna profesorica in predsednica društva SigmaXi, ZDA

Geslo letošnjega slovenskega festivala znanosti Vesolje-Zemlja-Ljudje je sprožilo med razumniki, ki smo bili povabljeni k sodelovanju s Slovensko znanstveno fundacijo, različna razmišljanja in odzive.

med tistimi, ki smo se z veseljem odzvali, sem tudi jaz-aktivna udeleženka slovenskih festivalov znanosti od sredine drugega desetletja tega stoletja.

Iz veselja, da bom spet med ljubitelji znanosti, sem pripravila svoje razmišljanje ki ga želim deliti z udeleženci, še zlasti z mladimi radovednimi in vedoželjnimi ljudmi.

Predavateljica je bila leta 2017 za svoje odlično predavanje na 23. slovenskem festivalu znanosti prejela prestižno priznanje, ki ga vsako leto podeli SZF, priznanje ”Zvezda 23. slovenskega festivala znanosti”.

Sreda, 27. september 2023, 13:00-14:00

Predavalnica 1, FKKT UL, Večna pot 113, Ljubljana

PREDAVANJE: V SPOMIN DR. DUŠANU PETRAČU

Infrardeči vesoljski teleskopi

Dr. Matjaž Vidmar, predavatelj

The Univerity of Edinburgh, Edinburgh, Škotska/Združeno kraljestvo

Utrinki iz življenja in delovanja fizika dr. Dušana Petrača (1932-2023)

Jasna Hribernik, samostojna filmska režiserka in umetnica, Ljubljana, Slovenija

Pred 40 leti (1983) je začel svoje poslanstvo opravljati prvi infrardeči teleskop (IRAS), za katerega razvoj (zlasti detektorja) je zaslužen slovensko-ameriški fizik dr. Dušan Petrač (1932-2023). Pri svojem znanstvenem in inženirskem poslanstvu v Jet Propulsion Laboratoryju se je posvetil zlasti razvijanju super hladilnih senzorjev v vakuumuin v bližini breztežnosti. Prav na dosežke pri IRAS-u je bil pokojni dr. Dušan Petrač najbolj ponosen in o njem je zelo rad povedal radovednim in vedoželjnim mladim in starejšim marsikaj zanimivega. Tako bi, smo prepričani, odprl na slovenskem festivalu znanosti, na katerem je pogostokrat aktivno sodeloval kot promotor NASA-e in popularizator naravoslovja, prgišče vprašanj in mnenj o najnovejših vesoljskih teleskopih, npr. o James Webb Space Telescopu (JWST).

Foto: spaceflightinsider.com

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *