Pages Menu
Categories Menu

Posted on 30.05.24 in Inštituti

Zemljevid znanja o stresu rastlin

Zemljevid znanja o stresu rastlin

Na Oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB), so razvili novo digitalno orodje za raziskave na področju znanosti o rastlinah: Zemljevid znanja o stresu rastlin (SKM), ki je dostopen na skm.nib.si, pomeni pomemben prispevek k razvoju poljščin, odpornih na stres, povečanju produktivnosti in trajnosti v kmetijstvu.
V znanstveni reviji Plant Communications je bilo predstavljeno nov digitalno orodje za raziskave na področju znanosti o rastlinah. Takoimenovani Zemljevid znanja o stresu rastlin (SKM) je razvila ekipa raziskovalcev Nacionalnega inštituta za biologijo v sodelovanju partnerji iz EU Horizont 2020 projekta “ADAPT”. SKM se v projektu že uporablja za podporo razvoju odpornih sort poljščin, kar je ključni korak pri soočanju z globalnimi izzivi prehranske varnosti, na katero pomembno vplivajo podnebne spremembe.
SKM združuje velike količine objavljenih podatkov o odzivih rastlin na stres na nivoju molekularnih interakcij v strukturirani platformi, z uporabo grafov znanja. »Takšna integracija podatkov iz različnih virov je ključnega pomena za boljše razumevanje odziva rastlin na strese, kot so vročina, suša in škodljivi organizmi,« pojasnjuje dr. Carissa Bleker, vodilna razvijalka orodja. Interaktivna platforma poenostavlja krmarjenje po kompleksnih informacijah, kar raziskovalcem in kmetijskim strokovnjakom omogoča lažje raziskovanje odziva rastlin v različnih stresnih razmerah, interpretacijo podatkov iz novih poskusov in oblikovanje novih hipotez.
V članku je bila uporabnost SKM demonstrirana na dveh primerih: V prvem enem so preučevali, kako kompleksne navzkrižne interakcije med tremi rastlinskimi hormoni vplivajo na aktiviranje gena povezanega s stresom. V drugem pa so raziskovali regulatorno vlogo kalcija v signalizaciji stresa. »SKM omogoča sistematično ustvarjanje hipotez in načrtovanje potrditvenih poskusov, to pa je bistveno za napredek našega razumevanja rastlinske biologije,” je povedala dr. Kristina Gruden, vodja projekta. “A njegova uporaba sega tudi preko bazičnih raziskav, SKM lahko na primer žlahtnitelji uporabljajo za iskanje ključnih informacij, potrebnih za izboljšavo poljščin.”
SKM, ki je prosto dostopen na spletu, ponuja celovita orodja za sistemsko biološko analizo in pomeni pomemben prispevek k razvoju poljščin, odpornih na stres, povečanju produktivnosti in trajnosti v kmetijstvu.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *